• Trẻ nhỏ
  • VISANG cùng bạn bắt đầu học tập

Chúng tôi tích cực hỗ trợ các giáo viên nhà trẻ và mẫu giáo - những người thầy đầu tiên trong đời của trẻ và hỗ trợ các chương trình giáo dục đầu tiên.
Giúp trẻ tự mình nghiên cứu và giải đáp các câu hỏi.

Bên cạnh đó, kích thích sự phát triển ngôn ngữ và khơi dậy trí tò mò của trẻ giúp trẻ và giáo viên được giao tiếp trong môi trường học thông minh qua đó nâng cao cảm giác về ngôn ngữ một cách thú vị như đang chơi trò chơi