• Tiểu học
  • VISANG cổ vũ bước chân đầu tiên đến trường

Giúp các em học sinh tiểu học tạo dựng thói quen học tập đầu tiên để tạo sức mạnh tự học và tạo dựng năng lực vững vàng không bị lay chuyển ngay cả khi các em bước vào cấp 2,3

Tạo môi trường giáo dục thông minh thông qua chương trình học storytelling thú vị và nhiều cảm xúc như những người bạn ở trong và ngoài trường học.