2020-05-01
 • Thời thế thay đổi, Sách giáo khoa cũng tiến hoá
 • Từ Teaching

  thành Coaching

   

  VISANG, Nói lên lịch sử

  của sách giáo khoa Hàn Quốc

   

  Thời thế thay đổi,

  Sách giáo khoa cũng tiến hoá

   

   

   

   

  Đã có lúc người ta có thể sống chỉ bằng “sách giáo khoa”.

    

  Nhưng không phải bây giờ.

  Vì vậy, ngày nay sách giáo khoa vẫn đang không ngừng tiến hoá.

   

  Chương trình giáo dục phổ thông đầu tiên của Hàn Quốc được biên soạn vào năm 1954.

  Chúng tôi đã theo đuổi việc "teaching" dựa vào sách, do sách và vì sách.

  Trong thời kỳ đó, một nền giáo dục như vậy là hoàn toàn đúng.

   

  Tuy nhiên, chương trình giáo dục mới nhất được sửa đổi vào năm 2015

  đã đưa ra tiếng nói khác hoàn toàn so với thời điểm đó.

   

  Thay đổi vai trò của sách giáo khoa từ “Teaching” thành “Coaching”

  để nuôi dưỡng sự "sáng tạo" của học sinh thông qua trải nghiệm và kinh nghiệm. 

   

  Đáp ứng các yêu cầu mới trong một kỷ nguyên mới,

  giờ đây sách giáo khoa không chỉ còn là sách giáo khoa.

   

  Đây cũng là lý do vì sao các thiết kế bắt mắt

  lại được thêm vào những cuốn sách giáo khoa mang tầm thời đại.

   

  VISANG đã đồng hành cùng với sự xuất hiện

  của sách giáo khoa kiểu mới từ năm 2007.

   

  Kể từ năm 2016, chúng tôi đã xuất bản sách giáo khoa chính quy

  và hiện vẫn đang viết các loại sách giáo khoa hiện hành ở Hàn Quốc.


  Từ bây giờ, cùng với VISANG

   

  chúng ta hãy dõi theo những thay đổi và tiến hóa của sách giáo khoa Hàn Quốc.

   

   

  |

  Sách giáo khoa tiếng Hàn - Chương 1. Content 

  Mang tầm thời đại, phù hợp với thế hệ 


   

   

  Sách giáo khoa mang tầm thời đại và phù hợp với từng thế hệ. 

    

  Trong thời kỳ nở rộ chuyển biến từ giáo dục truyền thống sang giáo dục hiện đại,

  sách giáo khoa là ước mơ để hướng đến một đất nước lớn mạnh hơn.

   

  Trong thời kỳ là thuộc địa của Nhật, khi chủ quyền dân tộc bị xâm phạm,

  sách giáo khoa chỉ là công cụ của chính sách dân chủ hóa mới của đế quốc.

   

  Từ khi giải phóng đến sau Chiến tranh Triều Tiên,

  Sách giáo khoa là ngọn đèn giúp đất nước vượt qua thời kỳ hỗn loạn.

   

  Trải qua 8 lần sửa đổi kể từ năm 1954, 

  chúng ta đã tạo ra một khuôn khổ chương trình giáo dục phổ thông có tầm vóc lớn,

  chứa đựng được những mong muốn và tinh thần của từng thế hệ.

   

   

   

  Sách giáo khoa Hàn Quốc không ngừng đổi mới,

  mang tầm thời đại và phù hợp với thế hệ hiện tại

  đã bắt đầu cuộc Cách mạng Copernic kể từ chương trình giáo dục năm 2007.

   

  Nền giáo dục đã chuyển từ "Teaching" thành "Coaching",

  từ "Học theo sách" thành "Sáng tạo".

   

  Kể từ khi thành lập, VISANG đã bắt đầu phát triển

  và biên soạn sách giáo khoa tư nhân được Chính phủ phê duyệt và công nhận

  mở ra một kỷ nguyên sách giáo khoa mới ở Hàn Quốc.


  Và chỉ chưa đầy 10 năm từ khi thành lập.  

   

  Từ sau đó, chúng tôi được lựa chọn là nơi xuất bản sách khoa học tổng hợp tiểu học từ năm 2016

  Sách khoa học tiểu học từ năm 2017~2019

  Sách toán học tiểu học từ năm 2020~2022.

   

  Sách giáo khoa chứa đựng ngày hôm nay,

  viết tiếp lịch sử của sách giáo khoa ngày mai.

   

  #SáchgiáokhoaHànQuốc #Sáchgiáokhoachínhquy #Sáchgiáokhoaquốcgia #BảotànglịchsửsáchgiáokhoaHànQuốc   

  | 

  Sách giáo khoa tiếng Hàn - Chương 2. Design 

  Thu hút sự chú ý, Dẫn đến tương lai 

   

   

  Nếu phía trên đã đề cập tới "nội dung của sách giáo khoa" 

  thì bây giờ cũng ta cần nói về "Design của sách giáo khoa".

   

  Trong một thế hệ đang thay đổi đặt trọng tâm vào tư duy trực quan,

  từ Chính phủ trực tiếp xuất bản sang xã hội hóa xuất bản sách giáo khoa.

   

  Đã từ lâu, việc thiết kế sách giáo khoa

  đã trở thành nhu cầu thiết yếu chứ không chỉ là lựa chọn.

   

   

   

  Tuy nhiên, việc áp dụng thiết kế vào sách giáo khoa

  không phải là vấn đề đơn giản. 

   

  Thiết kế sách giáo khoa cần truyền tải chính xác các từ khóa chính của chương trình giáo dục,

  để có thể dẫn dắt học sinh tham gia các hoạt động.

   

  Do đó, các giám đốc nghệ thuật phụ trách thiết kế sách giáo khoa

  phải hướng tới các thiết kế

  có thể giúp hiểu rõ từ chương trình giáo dục đến quy trình học tập

  và tối đa hóa hiệu quả của học tập và thực hành.

   

  Vì vậy, VISANG đang vận hành viện nghiên cứu thiết kế sáng tạo.


  Cùng với các nhà phát triển nội dung sách giáo khoa, 

  các giám đốc nghệ thuật của viện nghiên cứu thiết kế sáng tạo VISANG


  Đã mang đến các thiết kế sách giáo khoa bắt mắt,

  các thiết kế đưa chúng ta đến tương lai của sách giáo khoa


  Và giành được các giải thưởng đẳng cấp thế giới như iF Design Award, A’ Design Award,

  góp phần nâng cao vị thế của sách giáo khoa Hàn Quốc trên trường quốc tế.

    

  #iFDesignAward #A'DesignAward #Thiếtkêsáchgiáokhoa #Việnnghiêncứuthiếtkếsángtạo #BookDesign 

   


Trở lại danh sách