2023-03-27
 • [VISANG NEWS] English Eye của VISANG Education tiến vào thị trường Giáo dục công lập…Nhận huân chương công hiến với người dân
 • [VISANG NEWS] English Eye của VISANG Education tiến vào thị trường Giáo dục công lập…Nhận huân chương công hiến với người dân_1VISANG Education, công ty đưa ra tầm nhìn về Công nghệ Giáo dục toàn cầu (giám đốc điều hành Yang Tae-hoe) ngoài việc mở rộng vào Colombia còn đảm bảo sẽ tiến thêm thị trường giáo dục Paraguay tiếp đến là Nam Mỹ.

  Ngày 27 VISANG Education cho biết, họ đã ký MOU với Sở Giáo dục Bogotá của Colombia và Thành phố Tunja để hợp tác các dự án giáo dục, đồng thời quyết định áp dụng thương hiệu học tiếng Anh 'Englisheye' cho giáo dục công lập.

  Trước đó, vào ngày 14 VISANG Education đã đến thăm Quốc hội Bogotá D.C và được Chủ tịch hội đồng thành phố trao Huân chương cho những đóng góp của VISANG cho công cuộc đổi mới nền giáo dục Bogota và Colombia thông qua các bài viết, nghiên cứu và phương pháp giảng dạy liên quan đến học tập. 

  Chủ tịch Hội đồng thành phố Bogota nhận xét: “VISANG Education đang dẫn đầu thị trường với tư cách là một chương trình học tập tự định hướng tương tác với nội dung hữu cơ và nền tảng trực quan, đồng thời đang cố gắng kích thích cảm xúc của người học và thúc đẩy sự sáng tạo thông qua các hoạt động tương tác trong lớp học.”  

  Bắt đầu từ hôm nay, VISANG Education sẽ tiến hành lớp học thí điểm ở 03 nơi trong đó có 02 trường học Nacional Nicolás Esguerra IED, IED Antonio Van Uden ở Bogotá và Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano – tổ chức Giáo dục Trung học phổ thông thành phố Tonghe.

  Sở Giáo dục Bogotá đã giải thích rằng ▲ Hệ thống lớp học tương tác 'AllviA' của Tổ chức Giáo dục Visang, ▲ Mô hình học tập tự định hướng dựa trên AI của English Eye và công nghệ edutech của Tổ chức Giáo dục VISANG là những yếu tố quyết định trong việc thực hiện giáo dục thí điểm.

  VISANG Education cung cấp mô hình đào tạo tiếng Anh tiên tiến và cung cấp đào tạo giáo viên hàng đầu ở hai thành phố thông qua các lớp học thí điểm. Đồng thời thúc đẩy dự án để có thể đưa vào áp dụng English Eye trong giáo dục công lập. Sau đó, sẽ tích cực hợp tác để có thể sử dụng các chương trình học tập khác nhau của VISANG Education trên toàn lãnh thổ Colombia. 

  Hougun, người đứng đầu Nhóm Công ty Toàn cầu Giáo dục VISANG cho biết “Chúng tôi rất vui mừng vì đã tạo ra nền tảng có thể giúp chuyển đổi kỹ thuật số của Giáo dục Công lập, đào tạo giáo viên và nghiên cứu của Colombia dựa trên kết quả ký kết MOU lần này, việc nhận được Huân chương và dựa vào Hệ thống lớp học tương tác (Interactive Class System, ICS) của VISANG Education” và “Trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu của mình với hệ thống giảng dạy lớp học tương tác và nhiều nội dung khác nhau”. 

  [VISANG NEWS] English Eye của VISANG Education tiến vào thị trường Giáo dục công lập…Nhận huân chương công hiến với người dân_2[VISANG NEWS] English Eye của VISANG Education tiến vào thị trường Giáo dục công lập…Nhận huân chương công hiến với người dân_3 


Trở lại danh sách