• IR

 • Chúng tôi cung cấp các thông tin và giá trị phát triển không ngừng của VISANG và không ngừng nỗ lực nâng cao giá trị cho các cổ đông.
 • Thông tin kinh doanh

  Công ty giáo dục VISANG đã niêm yết trên thị trường chứng khoán ngày 30/06/ 2008

  VISANG đã đánh giá lại các kết quả đạt được và hướng đến những bước tiến mới. Với nền tảng nội dung giáo dục đa dạng, chúng tôi sẽ khẳng định vị trí của mình với tư cách là một doanh nghiệp về nội dung giáo dục tổng hợp làm thay đổi mô hình giáo dục không chỉ của riêng Hàn Quốc mà trên toàn thế giới.

 • Thành tựu kinh doanh - Doanh thu
 • Thành tự kinh doanh - Số 1 về tỷ lệ được chọn hạng mục sách giáo khoa 2009
  47.3%

  Khoa học đời sống cấp 3

  40.2%Hóa học cấp 3

  35.9%Địa lý Hàn Quốc cấp 3

  30.4%Lịch sử Hàn Quốc cấp 3

  31.3%

  Môn Xã hội cấp 2

  25.5%Khoa học cấp 2

  20.2%Toán cấp 2

 • Thành tựu kinh doanh - Sức mạnh chi phối thị trường sách giáo khoa (Tỷ lệ chọn sách giáo khoa)
  Số 1 về tỷ lệ được chọn

  48 sách 27 loại

  2007

  Toán cấp 2, Khoa học cấp 2, Quốc ngữ cấp 3, Địa lý Hàn Quốc cấp 3

  2009

  Toán cấp 2, Khoa học cấp 2, Xã hội cấp 2, Lịch sử cấp 2, Xã hội và phụ đồ cấp 2, Phụ đồ lịch sử cấp 2, Văn học cấp 3, Vi tích cấp 3, Hóa học cấp 3, Khoa học đời sống cấp 3, Địa lý Hàn Quốc cấp 3

  Số 2 về tỷ lệ được chọn

  54 sách 19 loại

  2007

  Quốc ngữ cấp 2, Xã hội cấp 2, Lịch sử cấp 2, Đọc và Ngữ pháp cấp 3, Xã hội cấp 3, Lịch sử Hàn Quốc cấp 3

  2009

  Âm nhạc tiểu học, Thể dục tiểu học, Quốc ngữ cấp 2, Mỹ thuật cấp 2, Thể dục cấp 2, Quốc ngữ cấp 3, Nói và viết văn cấp 3, Xác suất thống kê cấp 3, Kinh tế cấp 3, Địa lý thế giới cấp 3, Lịch sử Hàn Quốc cấp 3, Đông Á cấp 3.

  2015

  Xã hội cấp 2, Quốc ngữ cấp 3, Vật lý cấp 3, Mỹ thuật cấp 3